Preloader Close

Koşulsuz Destek

Satış sonrası kullanıcıya desteğimizi sürekli vereceğiz.

Kolay Kullanım

Programımız kullanıcının daha hızlı ve pratik olması için gereksiz alanlardan kaçınılarak tasarlanmıştır.

Tam Entegre Yazılım

E-Fatura,E-İrsaliye ve E-Müstahsil İle Tam Entegre Olarak Çalışmaktadır.

Ön muhasebe; bir işletmenin ücretle ifade edilen işlemlerini, yani işletmenin nakit parası, müşterileri, stokları, çekleri, banka hesapları, senetleri gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır. Ön muhasebe şirketin kendi bünyesinde tutulur.

 

Ön muhasebe, bir şirketin ilk evrak kayıtlarının yapıldığı aşamadır. Yasal bir zorunluluk gerektirmeyen resmi ve gayri resmi tüm kayıtların tutulduğu işletme içi finansal yönetim birimidir.

Genel muhasebe; diğer adıyla finansal muhasebe ise resmi kurumlara finansal bildirimlerin yapılmasıdır.

Otomatik Yedekleme

Harici Diske Yedekleme

Harici disklere otomatik olarak şifreli yedekleme imkanı.

FTP Yedekleme
FTP yedekleme ile, yerel ve uzak sunuculara otomatik olarak şifreli yedekleme imakanı.
Bulut Yedekleme Google Drive
Bulut yedekleme ile otomatik Google Drive sunucusuna şifreli olarak yedekleme imkanı.
Bulut Yedekleme Amazon S3
Bulut yedekleme ile otomatik Amazon S3 sunucularına şifreli olarak yedekleme imkanı.
Şifreli Yedekleme
Veritabanı yedeklerinizi isteğe bağlı olarak şifreleme işlemi ile çözülmesini zorlaştırabilirsiniz.
Eski kasa hesap kartı güncelleme Banka hesabına borç işleme Masraf Cariden ajandaya not ekleme Nakit çeki nasıl tahsil ederim Kasadan senet tahsil etme Alacak devir hareketi oluşturma Kasadan senet ödeme Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Hatası İlk Şirketi Oluşturma Not oluşturma Pratik Satış Başka birisine çek ciro etme İrsaliyeye fatura düzenleme Teslim edilen senetler Senet tahsil etme Teklif detay ekranı verilen çek girişi Nakit ödeme Çek arama ekranı Parçalı teslim etme Eski banka kartı bilgisi düzenleme Tahsil etme Alış Faturası Borç heys excelden toplu cari kart aktarma Veritabanı harici diske yedekleme Cari hesaba bankadan gelen havale eft işleme Stok barkod yazdırma Nakit yatırılan işlemi Bankaya teminat verilen çekler bordrosu Stok Girişi İrsaliye kopyala Heys stok kart oluşturma excelden hizmet kart aktarma Cari alacaklandırma işlemi Program yedekleme ayarları Veritabanı Amazon S3 e yedekleme Senet hazırlama Veritabanı bilgisayara yedekleme ayarları İlk Kurulum Ayarları Fiyat teklifini faturaya aktar Çeklere bordroyu düzenleme Eski stok kartı güncelleme Hareket arama Eski cari kartı düzenleme Yeni alacak devir işlemi Eski banka hesap kartı güncelleme Satış faturası güncelleme Gider Cari kartlı harcama Eski banka kartı güncelleme Verilen senedi kasadan ödeme Fiş arama Oluşturma Cari borçlandırma işlemi Senet yazdır Alınan senedi ciro etme işlemi Çiğ süt müstahsil makbuzu düzenleme Verilen çekler Verilen teklif içeriği kopyalama Ciro Bankaya verilen senetler için bordro Yükleme Senet cirolama Evrak arama programı Parça parça ödemeli fatura Faturadan ajandaya not ekleme Yeni banka kartı Çek kaydı Veritabanı uzak sunucuya yedekleme Bankada nakit para çıkışı Sevk Ajanda hatırlatma oluşturma Yeni kredi kartı Bordro yazdırma Kredi kartı ile harcama güncelleme Müşteri Cari alacak dekontu oluşturma Masraf faturası Borçluya vereceğimiz seneti hazırlama Mısır müstahsil makbuzu düzenleme Cari yeni borç dekontu işleme Veritabanı google drive yedekleme ayarları Müşteriye senet düzenleme Fatura Oluşturma Ürünlerin Programa Girişi Nakit tahsilat Banka Fiyat Teklifi Taksitli satış faturas Evrak Alma Eski müşteri kartı güncelleme Çeki kasadan tahsil etme Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Çözümü Çek firmadan alınan teklif Alınan çek güncelleme Cari hesaba banka gelen havale işleme Yeni malzeme kartı oluşturma Eski banka kartı düzenleme Kasa açılış fişi Eski kredi kartı güncelleme Eski banka kartı bilgisi güncelleme Yazdırma Dosyalama Eski cari kart güncelleme İrsaliyeyi faturalandırma Banka hesabına gönderilen hareketi işleme Banka hesabına nakit yatırılan para İrsaliye çoğaltma Cari yeni borç işlemi kayıt etme Eski malzeme kartı güncelleme Not Gider faturası oluşturma Teklifi faturaya çevirme Eft Senetli satış faturası Verilen çeklere bordro hazırlama Fiş hareket arama Ajanda Ödeme Cari yeni alacak işlemi kayıt etme Senet bordrosu Emanete geç Barkodlu Hızlı Satış Senedi başka birisine verme Detaysız cari kart oluşturma Evrak HEYŞ barkod yazdırma Çek bordro Tahsilat Hububat müstahsil makbuzu düzenleme Müşteriden alınan seneti oluşturma Bankadan gönderilen havale heys kurulum Nakit Kopyalama Çek hareket arama Sevk irsaliyesi oluşturma Verilen senetler bordrosu Alış faturası güncelleme Dosya evrak modulu Senedi bankadan tahsil etme Satış faturası Sevk irsaliye kopyalama Satış Bankaya verilen çekler bordrosu Satış faturasını parça parça teslim etme Satış faturası oluşturma Eski stok kartı düzenleme Alınan çek oluşturma Fiyat Sms Alınan çeklere bordro oluşturma Çeki bankadan tahsil etme işlemi Alınan Yeni kasa hesap kartı oluşturma Bankaya teminat verme cariye verilen çek girişi yapma Müşteriye senet yazdırma Ciro işlemi Banka açılış fişi oluşturma Çek tahsil etme Firmaya verilecek seneti oluşturma excelden stok kart aktarma Kredi kartı ile harcama oluşturma Senet Alınan çekler bordrosu Taksitli Ajanda not güncelleme İrsaliye içeriği kopyalama Verilen senet oluşturma Banka gelen havale eft Yeni dövizli banka hesap kartı oluşturma Verilen çeki güncelleme Borçlandırma Teklif İlk Kurulum Nasıl Yapılır Eski kasa hesap kartı düzenleme Eski pos hesap kartı düzenleme Hesaba çeki alacak geçme Yeni cari kart oluşturma Senet bordro güncelleme Eski müşteri kartı düzenleme Senet tahsilatı Borçluya senet verme Eski Verilen çekler bordrosu Pos hesap kartı komisyon oranı değiştirme Eski kredi kartı bilgisi güncelleme Müstahsil makbuzu düzenleme Elektrik faturası Gider faturası işleme Hatırlat Fatura hareket arama çek çıkışı Eski firma kartı güncelleme Alınan senedi kasadan tahsil etme Toplu barkod yazdırma Alış iade faturası güncelleme Hatırlatma Alış iade faturası düzenleme Yeni banka hesap kartı oluşturma Verilen çek Cari hareket alacak devir oluşturma Dosya evrak arama programı Satış iade faturası düzenleme Bankaya gelen tutarı hesaba işleme Yeni kredi kartı oluşturma Alınan teklifi faturaya aktarma Fiyat teklifi verme Cari yeni alacak dekontu işleme Sağlayıcısı Yerel Makine Kayıtlı Değil Hatası ve Çözümü heys stok ve hizmet kart düzenleme Çek girişi Gider faturası HEYŞ program güncelleme Çeki bankaya teslim etme Tutar Elektrik masraf giderleri Veritabanı yedekleme ayarları Ürün sevk irsaliyesi Borç devir hareketi oluşturma Çek arama Depodaki Ürünlerin Programa Girişi Kasaya bankadan nakit gelen Eski firma kartı düzenleme Buğday müstahsil makbuzu düzenleme Taksit Sevk irsaliyesi Ajanda not ekleme Fatura İşleme Satış iade faturası güncelleme HEYŞ İle Hızlı Pratik Satış Nasıl Yapılır Sevk irsaliyesi yazdırma Zeytin müstahsil makbuzu düzenleme Alınan teklifi alış faturasına aktarma Alınan senetler bordrosu oluşturma Kredi kartı tahsitli harcama heys ilk kurulum Alınan fiyat teklifi Bilgisayardan senedi yazdırma Verilen çeki oluşturma Kredi kartı taksit oluşturma Sms gönderen program Filtreli hareket arama Sevk irsaliyesi düzenleme Versiyon Güncelleme heys program kurulumu Teklif verme Eski pos hesap kartı güncelleme Teminat verilen senetlere bordro Yeni pos hesap kartı oluşturma Arpa müstahsil makbuzu düzenleme Teklif kopyalama Bankadan kasaya nakit çekilen Bilgisayardan senet hazırlama heys cari kart oluşturma İrsaliye Barkod basma Yeni firma kartı oluşturma heys cari ve hizmet kart düzenleme Müstahsilden ajandaya not ekleme Senet ödeme Sms gönderen Alış faturası oluşturma Bordro oluşturma Fatura arama Bankaya tahsilata verilen çekler bordrosu Smsli not ekleme İlk Şirket Eski ürün kartı güncelleme Eski kredi kartı düzenleme Heyş Satış Faturası Bankaya tahsile verme Bankaya gelen parayı işleme Alış faturası düzenleme Satış faturası düzenleme Barkodlu Hızlı Satış Yapma Cari borç dekontu işlemi Pos Fiş Yazdırma Arama ekranı Senet düzenleme Yeni kredi kartı pos hesap kartı oluşturma Su faturası Banka devir bakiye oluşturma Tahsile verilen senetler için bordro Senet kayıt etme Alınan teklif Senet bordro oluşturma Fatura ekranından senet oluşturma Gelen Müstahsil makbuzu güncelleme Cari alacak dekontu işlemi Çeki nakit tahsil etme heys excelden toplu stok hizmet kart aktarma Müstahsil Hızlı Satış İrsaliye yazdırma Eskli kredi kartı bilgisi düzenleme Veritabanı flash diske yedekleme Hesaba çek girişi Alış iade faturası oluşturma Çek ciro etme Alınan senetler bordrosu Senet bordrosu hazırlama Emanetten çıkış yapma Eski banka hesap kartı düzenleme Pos Satış Cirolama Stok Kart Girişleri Yeni borç devir işlemi Verilen teklif Senet bordro yazdırma Eski fatura arama Arama Fatura güncelleme Yeni müşteri kartı oluşturma Eski malzeme kartı düzenleme Bankadan senet tahsil etme Eski ürün kartı düzenleme Ayçekirdeği müstahsil makbuzu düzenleme Sms sistemli hatırlatma Kasa hesabından banka hesabına Alınan teklifi kopyalama Nakit senet tahsil etme heys kullanım videosu Nakit yatırılan Verilen teklifi kopyalama Bankadan tahsil etme Sms hatırlatma oluşturma Satış iade faturası oluşturma Alacaklandırma Senet alma Senet ödemesini nakit yapma Dosya evrak yükleme ve arama Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Hatası Ve Çözümü Bordro Bordro güncelleme Tutara göre çek arama Versiyon Dosya arama programı Kasa Fatura bedelini senet ile alma Detaylı cari kart oluşturma Bordro hazırlama Banka hesabından kasaya nakit gelen Nakit senet ödemesi.Kasa İrsaliye oluşturma Yeni stok kartı oluşturma Yedekleme ayarları kredi kartı ile harcama Kredi kartı heys eğitim Çek cirolama işlemi Yeni Türk Lirası kasa hesap kartı oluşturma Cari hareket borç devir oluşturma Müşteriye teklif verme Alınan çek Senet oluşturma Kopyala Kredi kartı harcama taksitlendirme Hareket Kırtasiye giderleri Satış faturasını emanete geç Resmi evrak yükleme programı Yeni Türk Lirası banka hesap kartı oluşturma Senet yazdırma Taksitli fatura düzenleme Yeni kasa dövizli hesap kartı oluşturma Yeni banka kartı oluşturma Dosyalama programı Yeni ürün kartı oluşturma Kasadan bankaya nakit yatırılan Gönderilen Sevk irsaliyesi güncelleme heys hizmet kart oluşturma heys kullanımı Verilen senet Dosya Alınan çeki bankadan tahsil etme Yazdır Arşivleme programı Alınan senet excelden cari kart aktarma Teklifi faturalandırma Müşteri çeki girişi Fatura Düzenleme Güncelleme Nakit giriş işlemi Teklif oluşturma Bankadan gönderilen eft Müstahsil makbuzu oluşturma Teklif güncelleme Alınan çeki ciro etme işlemi Hızlı Satış Yapma Havale Cari borç dekontu oluşturma Senet güncelleme Verilen Firmaya senet verme Veritabanı FTP sunucusuna yedekleme heys Program