Preloader Close

Koşulsuz Destek

Satış sonrası kullanıcıya desteğimizi sürekli vereceğiz.

Kolay Kullanım

Programımız kullanıcının daha hızlı ve pratik olması için gereksiz alanlardan kaçınılarak tasarlanmıştır.

Tam Entegre Yazılım

E-Fatura,E-İrsaliye ve E-Müstahsil İle Tam Entegre Olarak Çalışmaktadır.

Ön muhasebe; bir işletmenin ücretle ifade edilen işlemlerini, yani işletmenin nakit parası, müşterileri, stokları, çekleri, banka hesapları, senetleri gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır. Ön muhasebe şirketin kendi bünyesinde tutulur.

 

Ön muhasebe, bir şirketin ilk evrak kayıtlarının yapıldığı aşamadır. Yasal bir zorunluluk gerektirmeyen resmi ve gayri resmi tüm kayıtların tutulduğu işletme içi finansal yönetim birimidir.

Genel muhasebe; diğer adıyla finansal muhasebe ise resmi kurumlara finansal bildirimlerin yapılmasıdır.

Otomatik Yedekleme

Harici Diske Yedekleme

Harici disklere otomatik olarak şifreli yedekleme imkanı.

FTP Yedekleme
FTP yedekleme ile, yerel ve uzak sunuculara otomatik olarak şifreli yedekleme imakanı.
Bulut Yedekleme Google Drive
Bulut yedekleme ile otomatik Google Drive sunucusuna şifreli olarak yedekleme imkanı.
Bulut Yedekleme Amazon S3
Bulut yedekleme ile otomatik Amazon S3 sunucularına şifreli olarak yedekleme imkanı.
Şifreli Yedekleme
Veritabanı yedeklerinizi isteğe bağlı olarak şifreleme işlemi ile çözülmesini zorlaştırabilirsiniz.
Sevk irsaliyesi yazdırma Alınan Banka açılış fişi oluşturma Alış faturası oluşturma Teklif heys kullanım videosu Nakit tahsilat Yeni dövizli banka hesap kartı oluşturma İlk Kurulum Ayarları Eski malzeme kartı güncelleme excelden hizmet kart aktarma Verilen teklif İlk Şirketi Oluşturma heys stok ve hizmet kart düzenleme Mısır müstahsil makbuzu düzenleme İşleme Fatura Düzenleme Bankaya verilen senetler için bordro Sms hatırlatma oluşturma Pos Satış Detaysız cari kart oluşturma Eski banka hesap kartı güncelleme Borçlandırma Sağlayıcısı Yerel Makine Kayıtlı Değil Hatası ve Çözümü Alınan çek Alınan çek güncelleme Evrak arama programı Eski cari kart güncelleme Dosyalama programı Gider faturası Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Hatası Ve Çözümü Yeni stok kartı oluşturma İrsaliye Elektrik masraf giderleri İlk Kurulum Nasıl Yapılır Bilgisayardan senedi yazdırma Çeki nakit tahsil etme Fiyat Senet bordro yazdırma Ciro işlemi Detaylı cari kart oluşturma Yeni banka kartı oluşturma Taksitli satış faturas Eski banka kartı bilgisi düzenleme Veritabanı harici diske yedekleme heys excelden toplu stok hizmet kart aktarma Gider faturası oluşturma Teklifi faturalandırma Ajanda not güncelleme Çeki bankaya teslim etme Eski stok kartı güncelleme Verilen senedi kasadan ödeme Sevk irsaliyesi düzenleme Arama ekranı Banka hesabına borç işleme Teklif güncelleme Veritabanı google drive yedekleme ayarları Eft Veritabanı uzak sunucuya yedekleme Eski banka hesap kartı düzenleme Cari hareket alacak devir oluşturma Güncelleme Bankadan gönderilen eft Senet Satış Yeni banka kartı Gider faturası işleme Satış iade faturası düzenleme İrsaliye yazdırma Kopyala Faturadan ajandaya not ekleme Heyş Satış Faturası Dosya arama programı Senet güncelleme Alış faturası güncelleme İrsaliye içeriği kopyalama Toplu barkod yazdırma Hızlı Satış İrsaliye oluşturma Arama Tutara göre çek arama Cari alacaklandırma işlemi Veritabanı FTP sunucusuna yedekleme Kredi kartı tahsitli harcama Kasadan bankaya nakit yatırılan Bordro güncelleme Eski fatura arama Program yedekleme ayarları Eski ürün kartı düzenleme Senet hazırlama Banka gelen havale eft Alacaklandırma Ajanda not ekleme Satış faturası düzenleme Gider Müstahsil makbuzu oluşturma Fiyat teklifi verme Senet yazdırma Senedi başka birisine verme Senet bordrosu Nakit çeki nasıl tahsil ederim Teslim edilen senetler Bordro oluşturma verilen çek girişi Alınan senedi kasadan tahsil etme Eski firma kartı güncelleme Yeni alacak devir işlemi Alış iade faturası oluşturma Alınan senedi ciro etme işlemi Sms Banka hesabından kasaya nakit gelen Tahsil etme Firmaya verilecek seneti oluşturma Veritabanı yedekleme ayarları Fatura güncelleme Borçluya vereceğimiz seneti hazırlama Cari yeni borç dekontu işleme Senet düzenleme Bankadan gönderilen havale Kasa açılış fişi Alınan çeki ciro etme işlemi Çiğ süt müstahsil makbuzu düzenleme Yedekleme ayarları Cari hareket borç devir oluşturma Bankaya teminat verilen çekler bordrosu Senet bordrosu hazırlama Bordro hazırlama Verilen Çek ciro etme Senet alma Alınan çeklere bordro oluşturma Firmaya senet verme Masraf faturası Alınan çekler bordrosu Kasadan senet ödeme Yeni kasa dövizli hesap kartı oluşturma Cari yeni alacak işlemi kayıt etme Verilen senet oluşturma heys kullanımı Sevk irsaliyesi oluşturma Alınan senetler bordrosu Teminat verilen senetlere bordro Pos hesap kartı komisyon oranı değiştirme Havale Eski firma kartı düzenleme Fatura bedelini senet ile alma Teklif kopyalama Yeni banka hesap kartı oluşturma heys hizmet kart oluşturma Verilen teklifi kopyalama Cari alacak dekontu işlemi Sms gönderen Teklif verme Çek bordro Parçalı teslim etme Alacak devir hareketi oluşturma Fiyat teklifini faturaya aktar Versiyon Teklifi faturaya çevirme Gönderilen Kasaya bankadan nakit gelen Su faturası Pos Fiş Yazdırma Verilen çeki güncelleme Senet ödemesini nakit yapma Cari Ayçekirdeği müstahsil makbuzu düzenleme Müstahsilden ajandaya not ekleme Banka devir bakiye oluşturma Hatırlat Barkodlu Hızlı Satış Çek arama ekranı Tutar Veritabanı Amazon S3 e yedekleme Eski banka kartı bilgisi güncelleme Verilen senet Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Hatası Hareket arama Senet cirolama Çeki kasadan tahsil etme Emanetten çıkış yapma Stok Girişi Oluşturma Hububat müstahsil makbuzu düzenleme Bankadan tahsil etme Bankaya tahsile verme Yazdır Eski malzeme kartı düzenleme Eski kredi kartı güncelleme Kasa Eski pos hesap kartı güncelleme Nakit senet tahsil etme Sevk irsaliyesi heys cari ve hizmet kart düzenleme Resmi evrak yükleme programı Çek cirolama işlemi Alış iade faturası güncelleme Alınan teklifi faturaya aktarma Alınan çek oluşturma Arpa müstahsil makbuzu düzenleme Nakit yatırılan işlemi Verilen senetler bordrosu Cari yeni borç işlemi kayıt etme Satış faturası oluşturma Evrak Alma Barkodlu Hızlı Satış Yapma Kredi kartı taksit oluşturma Versiyon Güncelleme Verilen çeki oluşturma Arşivleme programı excelden stok kart aktarma Filtreli hareket arama Banka Eski kredi kartı bilgisi güncelleme Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Çözümü Kredi kartı ile harcama oluşturma Eski ürün kartı güncelleme Çeki bankadan tahsil etme işlemi Borçluya senet verme Satış iade faturası oluşturma Nakit ödeme Müşteriye teklif verme Pratik Satış Bankaya gelen tutarı hesaba işleme Satış faturasını parça parça teslim etme Cari hesaba bankadan gelen havale eft işleme İlk Şirket Not oluşturma heys Sevk irsaliyesi güncelleme Eski Fiş hareket arama Yeni pos hesap kartı oluşturma Ödeme Alış iade faturası düzenleme Cirolama Yeni kredi kartı oluşturma Nakit giriş işlemi Yeni ürün kartı oluşturma Alınan teklifi alış faturasına aktarma Ürünlerin Programa Girişi Dosya Dosya evrak yükleme ve arama Veritabanı bilgisayara yedekleme ayarları Verilen çekler bordrosu Verilen çeklere bordro hazırlama Cari yeni alacak dekontu işleme Yazdırma Yükleme heys program kurulumu Cari hesaba banka gelen havale işleme Müşteriye senet düzenleme Hesaba çek girişi Eski pos hesap kartı düzenleme heys excelden toplu cari kart aktarma Hatırlatma Verilen çek Cariden ajandaya not ekleme cariye verilen çek girişi yapma Çeklere bordroyu düzenleme Heys stok kart oluşturma Cari borç dekontu oluşturma Verilen teklif içeriği kopyalama heys cari kart oluşturma Program Depodaki Ürünlerin Programa Girişi Müşteri Çek girişi Satış iade faturası güncelleme Müşteriden alınan seneti oluşturma Bankaya verilen çekler bordrosu Alınan çeki bankadan tahsil etme Bordro Eski kasa hesap kartı güncelleme kredi kartı ile harcama Müstahsil makbuzu düzenleme Ajanda hatırlatma oluşturma Bankadan kasaya nakit çekilen Alış faturası düzenleme Parça parça ödemeli fatura Alış Faturası Borç Eski kasa hesap kartı düzenleme Fiş arama Senet kayıt etme Eski müşteri kartı güncelleme Satış faturası Dosya evrak arama programı Smsli not ekleme Senet yazdır Satış faturası güncelleme Evrak Alınan fiyat teklifi Çek tahsil etme Dosya evrak modulu Alınan teklifi kopyalama kartlı harcama Kasa hesabından banka hesabına heys eğitim Eskli kredi kartı bilgisi düzenleme Sevk irsaliye kopyalama Yeni kredi kartı pos hesap kartı oluşturma HEYŞ İle Hızlı Pratik Satış Nasıl Yapılır Hızlı Satış Yapma Taksitli fatura düzenleme Eski banka kartı düzenleme Cari borçlandırma işlemi Çek arama Dosyalama Banka hesabına gönderilen hareketi işleme Senet oluşturma Senet ödeme Fatura Oluşturma Ürün sevk irsaliyesi Kredi kartı harcama taksitlendirme Bankadan senet tahsil etme Müşteri çeki girişi Fatura arama İrsaliyeye fatura düzenleme Bordro yazdırma Eski müşteri kartı düzenleme Senet bordro oluşturma Veritabanı flash diske yedekleme İrsaliye kopyala Borç devir hareketi oluşturma Ciro Ajanda Teklif detay ekranı HEYŞ program güncelleme Eski stok kartı düzenleme Bankaya tahsilata verilen çekler bordrosu Yeni Türk Lirası kasa hesap kartı oluşturma Hareket Sms gönderen program Nakit HEYŞ barkod yazdırma Yeni müşteri kartı oluşturma Müstahsil Kredi kartı Yeni kasa hesap kartı oluşturma Buğday müstahsil makbuzu düzenleme Fatura ekranından senet oluşturma firmadan alınan teklif Cari alacak dekontu oluşturma Fiyat Teklifi Alınan senet Stok barkod yazdırma Bankaya teminat verme Yeni malzeme kartı oluşturma Cari borç dekontu işlemi Verilen çekler Başka birisine çek ciro etme Taksit heys kurulum Masraf Bankada nakit para çıkışı Eski banka kartı güncelleme Stok Kart Girişleri Gelen Müşteriye senet yazdırma Nakit yatırılan Hesaba çeki alacak geçme Kırtasiye giderleri Fatura Not Eski kredi kartı düzenleme Yeni cari kart oluşturma Çek İrsaliye çoğaltma Müstahsil makbuzu güncelleme Senedi bankadan tahsil etme Yeni Türk Lirası banka hesap kartı oluşturma Taksitli Banka hesabına nakit yatırılan para Tahsilat Çek kaydı heys ilk kurulum Barkod basma Kopyalama Yeni kredi kartı Eski cari kartı düzenleme Zeytin müstahsil makbuzu düzenleme Kredi kartı ile harcama güncelleme Yeni borç devir işlemi Yeni firma kartı oluşturma İrsaliyeyi faturalandırma Tahsile verilen senetler için bordro Satış faturasını emanete geç Teklif oluşturma Fatura hareket arama Sevk Emanete geç Senet tahsil etme çek çıkışı Alınan senetler bordrosu oluşturma Senetli satış faturası Çek hareket arama Alınan teklif Bankaya gelen parayı işleme Senet tahsilatı Nakit senet ödemesi.Kasa Bilgisayardan senet hazırlama Elektrik faturası Kasadan senet tahsil etme Sms sistemli hatırlatma excelden cari kart aktarma Senet bordro güncelleme