Preloader Close

Koşulsuz Destek

Satış sonrası kullanıcıya desteğimizi sürekli vereceğiz.

Kolay Kullanım

Programımız kullanıcının daha hızlı ve pratik olması için gereksiz alanlardan kaçınılarak tasarlanmıştır.

Tam Entegre Yazılım

E-Fatura,E-İrsaliye ve E-Müstahsil İle Tam Entegre Olarak Çalışmaktadır.

Ön muhasebe; bir işletmenin ücretle ifade edilen işlemlerini, yani işletmenin nakit parası, müşterileri, stokları, çekleri, banka hesapları, senetleri gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır. Ön muhasebe şirketin kendi bünyesinde tutulur.

 

Ön muhasebe, bir şirketin ilk evrak kayıtlarının yapıldığı aşamadır. Yasal bir zorunluluk gerektirmeyen resmi ve gayri resmi tüm kayıtların tutulduğu işletme içi finansal yönetim birimidir.

Genel muhasebe; diğer adıyla finansal muhasebe ise resmi kurumlara finansal bildirimlerin yapılmasıdır.

Otomatik Yedekleme

Harici Diske Yedekleme

Harici disklere otomatik olarak şifreli yedekleme imkanı.

FTP Yedekleme
FTP yedekleme ile, yerel ve uzak sunuculara otomatik olarak şifreli yedekleme imakanı.
Bulut Yedekleme Google Drive
Bulut yedekleme ile otomatik Google Drive sunucusuna şifreli olarak yedekleme imkanı.
Şifreli Yedekleme
Veritabanı yedeklerinizi isteğe bağlı olarak şifreleme işlemi ile çözülmesini zorlaştırabilirsiniz.
Stok barkod yazdırma Banka hesabına borç işleme Alınan senet İrsaliye yazdırma Yeni banka kartı Müşteriye senet yazdırma Bordro hazırlama Senet güncelleme Teklif Çek hareket arama Bankaya teminat verilen çekler bordrosu Teklifi faturaya çevirme Faturadan ajandaya not ekleme Fatura Oluşturma Cariden ajandaya not ekleme Yeni kredi kartı pos hesap kartı oluşturma firmadan alınan teklif Senedi başka birisine verme Alınan çek Kopyala Nakit Çek cirolama işlemi Arpa müstahsil makbuzu düzenleme Alacak devir hareketi oluşturma Fiyat heys eğitim heys cari kart oluşturma Hızlı Satış Alınan teklifi alış faturasına aktarma Bankaya verilen senetler için bordro Gönderilen Alınan çeki ciro etme işlemi Yeni alacak devir işlemi Eski banka kartı düzenleme Yeni kredi kartı Fiyat Teklifi Alınan Hatırlatma heys Satış faturası Nakit senet ödemesi.Kasa Müşteriye teklif verme Eskli kredi kartı bilgisi düzenleme Eski banka kartı bilgisi güncelleme Bankadan senet tahsil etme Kasadan senet ödeme İlk Şirket Havale Çek kaydı Cari borç dekontu işlemi Eski firma kartı güncelleme Alınan çeki bankadan tahsil etme Kasadan bankaya nakit yatırılan Kredi kartı tahsitli harcama İlk Şirketi Oluşturma Fatura ekranından senet oluşturma Verilen çeki güncelleme Veritabanı flash diske yedekleme Verilen teklifi kopyalama Versiyon Güncelleme Not Nakit senet tahsil etme Senet bordrosu Parçalı teslim etme Nakit ödeme Alınan senetler bordrosu oluşturma Cari hesaba banka gelen havale işleme excelden cari kart aktarma Eski ürün kartı düzenleme Nakit çeki nasıl tahsil ederim Senetli satış faturası Ajanda not ekleme Barkod basma Yeni cari kart oluşturma Senet oluşturma İlk Kurulum Ayarları Resmi evrak yükleme programı Emanetten çıkış yapma Ajanda Kasaya bankadan nakit gelen Alınan çek oluşturma Senet ödemesini nakit yapma Dosyalama Program Borçlandırma Eft Bordro yazdırma Emanete geç Yeni kasa dövizli hesap kartı oluşturma Eski kasa hesap kartı güncelleme Pos Fiş Yazdırma Gider faturası işleme Nakit giriş işlemi Dosya arama programı Barkodlu Hızlı Satış Yeni malzeme kartı oluşturma Borç devir hareketi oluşturma Kredi kartı Bilgisayardan senet hazırlama Heyş Satış Faturası Sevk irsaliye kopyalama Senet hazırlama Oluşturma Müstahsilden ajandaya not ekleme Su faturası Yazdır Kasa açılış fişi Sevk irsaliyesi güncelleme cariye verilen çek girişi yapma Satış faturası düzenleme Detaysız cari kart oluşturma Satış faturasını parça parça teslim etme Kredi kartı ile harcama güncelleme Tahsilat Program yedekleme ayarları Depodaki Ürünlerin Programa Girişi Sevk irsaliyesi oluşturma Müstahsil makbuzu düzenleme excelden hizmet kart aktarma Banka hesabına gönderilen hareketi işleme Satış faturası güncelleme Gider faturası oluşturma Bankaya verilen çekler bordrosu Kasa Kredi kartı harcama taksitlendirme Veritabanı bilgisayara yedekleme ayarları Eski ürün kartı güncelleme Veritabanı FTP sunucusuna yedekleme Kredi kartı ile harcama oluşturma Cari alacaklandırma işlemi Eski Ödeme Gider Alış faturası güncelleme Alınan çeklere bordro oluşturma heys hizmet kart oluşturma Sms gönderen Evrak Alma Eski müşteri kartı güncelleme Yeni kredi kartı oluşturma Eski stok kartı düzenleme Bordro oluşturma Yeni borç devir işlemi Toplu barkod yazdırma Senedi bankadan tahsil etme Çek girişi Bankaya tahsilata verilen çekler bordrosu Filtreli hareket arama Yeni Türk Lirası kasa hesap kartı oluşturma Eski kredi kartı düzenleme Alınan teklif Alınan çekler bordrosu Parça parça ödemeli fatura Teminat verilen senetlere bordro Banka hesabından kasaya nakit gelen Alınan senetler bordrosu Çek arama ekranı Fiyat teklifini faturaya aktar Taksitli Satış iade faturası güncelleme Teklif güncelleme Banka Eski banka hesap kartı düzenleme Mısır müstahsil makbuzu düzenleme Sevk Pos hesap kartı komisyon oranı değiştirme Verilen çekler bordrosu Alış iade faturası oluşturma Yeni kasa hesap kartı oluşturma verilen çek girişi Verilen senet Satış iade faturası oluşturma Eski banka hesap kartı güncelleme Yeni müşteri kartı oluşturma Satış faturasını emanete geç Ürünlerin Programa Girişi Verilen Verilen çeki oluşturma Borçluya vereceğimiz seneti hazırlama Alış faturası düzenleme Alınan çek güncelleme Kasadan senet tahsil etme Alış iade faturası güncelleme Cari alacak dekontu işlemi Eski kredi kartı güncelleme Verilen senetler bordrosu Çeklere bordroyu düzenleme Fiyat teklifi verme Tahsil etme Detaylı cari kart oluşturma Nakit yatırılan Kırtasiye giderleri Cari borç dekontu oluşturma Teklif oluşturma İşleme Hesaba çek girişi İrsaliye kopyala Bankaya teminat verme Eski banka kartı güncelleme Sevk irsaliyesi Çek tahsil etme Bankadan tahsil etme excelden stok kart aktarma Kopyalama Cari yeni borç işlemi kayıt etme Sms hatırlatma oluşturma Çeki bankadan tahsil etme işlemi Stok Kart Girişleri Bankaya tahsile verme Verilen çek Eski kasa hesap kartı düzenleme Hızlı Satış Yapma Elektrik faturası Teklif kopyalama Çek HEYŞ program güncelleme Sağlayıcısı Yerel Makine Kayıtlı Değil Hatası ve Çözümü Senet düzenleme İrsaliye oluşturma Dosya Buğday müstahsil makbuzu düzenleme Bankaya gelen tutarı hesaba işleme Nakit yatırılan işlemi Veritabanı yedekleme ayarları Hububat müstahsil makbuzu düzenleme Alınan fiyat teklifi Eski cari kart güncelleme Banka açılış fişi oluşturma Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Hatası Ve Çözümü Yeni stok kartı oluşturma Müşteriye senet düzenleme Arama Ciro işlemi Cari yeni alacak dekontu işleme Banka hesabına nakit yatırılan para Eski pos hesap kartı düzenleme Senet kayıt etme Bankadan kasaya nakit çekilen Yeni ürün kartı oluşturma Eski malzeme kartı güncelleme Alış faturası oluşturma Cari yeni alacak işlemi kayıt etme Borç Sevk irsaliyesi yazdırma Fatura Düzenleme Bilgisayardan senedi yazdırma Senet ödeme Çek ciro etme Verilen çeklere bordro hazırlama Eski firma kartı düzenleme Veritabanı Amazon S3 e yedekleme Teklifi faturalandırma Ajanda not güncelleme kartlı harcama Senet yazdır Veritabanı google drive yedekleme ayarları Alış Faturası Cari hareket alacak devir oluşturma Senet bordro yazdırma Senet tahsilatı Alınan senedi ciro etme işlemi Verilen çekler Gider faturası Fatura arama Alınan teklifi faturaya aktarma heys kullanımı Teklif verme heys kullanım videosu Dosya evrak yükleme ve arama Pratik Satış İrsaliyeyi faturalandırma Masraf Elektrik masraf giderleri heys kurulum heys stok ve hizmet kart düzenleme Alacaklandırma HEYŞ İle Hızlı Pratik Satış Nasıl Yapılır Bankadan gönderilen eft Kasa hesabından banka hesabına Senet bordrosu hazırlama Eski cari kartı düzenleme heys excelden toplu cari kart aktarma Fiş arama Stok Girişi Heys stok kart oluşturma Borçluya senet verme Bankadan gönderilen havale Çiğ süt müstahsil makbuzu düzenleme Dosya evrak arama programı Yeni dövizli banka hesap kartı oluşturma Tutara göre çek arama Evrak arama programı Veritabanı harici diske yedekleme Hareket Eski stok kartı güncelleme Çek arama Teklif detay ekranı HEYŞ barkod yazdırma Cari yeni borç dekontu işleme Yeni firma kartı oluşturma Hesaba çeki alacak geçme Ajanda hatırlatma oluşturma Verilen senedi kasadan ödeme Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Hatası Banka devir bakiye oluşturma Dosya evrak modulu Zeytin müstahsil makbuzu düzenleme Ürün sevk irsaliyesi Satış iade faturası düzenleme Taksitli fatura düzenleme Ayçekirdeği müstahsil makbuzu düzenleme Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Çözümü Taksitli satış faturas Senet bordro oluşturma Sms sistemli hatırlatma Cari Yeni pos hesap kartı oluşturma Versiyon Teslim edilen senetler Tutar Fatura bedelini senet ile alma Eski kredi kartı bilgisi güncelleme Senet Yeni Türk Lirası banka hesap kartı oluşturma İrsaliyeye fatura düzenleme Sms gönderen program Cari hareket borç devir oluşturma Satış faturası oluşturma Pos Satış Müşteri çeki girişi Ciro Cari borçlandırma işlemi Çeki nakit tahsil etme Cari hesaba bankadan gelen havale eft işleme Bordro Hareket arama Müstahsil Alış iade faturası düzenleme Müstahsil makbuzu güncelleme Cirolama Sevk irsaliyesi düzenleme Senet cirolama Arşivleme programı Taksit Fatura güncelleme Alınan senedi kasadan tahsil etme Not oluşturma Tahsile verilen senetler için bordro Eski malzeme kartı düzenleme Müşteri Sms heys cari ve hizmet kart düzenleme Yazdırma Çeki kasadan tahsil etme Veritabanı uzak sunucuya yedekleme Eski fatura arama Dosyalama programı Senet tahsil etme Evrak Senet bordro güncelleme Eski banka kartı bilgisi düzenleme Cari alacak dekontu oluşturma Firmaya verilecek seneti oluşturma Bankaya gelen parayı işleme Smsli not ekleme Senet alma İrsaliye çoğaltma Barkodlu Hızlı Satış Yapma Yedekleme ayarları Fatura hareket arama çek çıkışı Yükleme İrsaliye içeriği kopyalama Verilen senet oluşturma Satış Müşteriden alınan seneti oluşturma Alınan teklifi kopyalama heys program kurulumu Fatura Eski müşteri kartı düzenleme Fiş hareket arama Bordro güncelleme heys ilk kurulum Kredi kartı taksit oluşturma Verilen teklif içeriği kopyalama heys excelden toplu stok hizmet kart aktarma kredi kartı ile harcama Çeki bankaya teslim etme Müstahsil makbuzu oluşturma İrsaliye Bankada nakit para çıkışı Arama ekranı Gelen Hatırlat Senet yazdırma İlk Kurulum Nasıl Yapılır Eski pos hesap kartı güncelleme Başka birisine çek ciro etme Firmaya senet verme Verilen teklif Masraf faturası Nakit tahsilat Yeni banka kartı oluşturma Güncelleme Çek bordro Yeni banka hesap kartı oluşturma Banka gelen havale eft