Preloader Close

NAŞ Ön Muhasebe Plus Programının Eşsiz Özellikleri

Program Genel Tanımı

NAŞ Ön Muhasebe Plus programı her sektörün rahatlıkla kullanabileceği, kullanıcıya hitap eden arayüzü sayesinde kullanımı kolay bir programdır.

Programın Genel Özellikleri

NAŞ Yazılım tarafından tasarlanan programın içinde bir işletmenin bütün ihtiyaçlarını fazlası ile karşılayacak program modülleri ve özellikleri bulunmaktadır.Bir işletmenin ön muhasebe işlemlerini çok kolay ve bilgisayar bilgisi olmadan kullanma imkanı sağlamaktadır.Programımız birden fazla bilgisayar ile tek veritabanı kullanarak çalışabilme özelliğinede sahiptir.

NAŞ Ön Muhasebe Plus Hangi Sektörlere ve Firmalara Uygundur ?

AJANDA, işletmelerin önemli notlarını ve hatırlatmalarını bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür.

Bazı özellikleri;

Sınırsız hatırlatma ve not ekleme,silme ve güncelleme,

Sms ile hatırlama özelliği,

Diğer modüllerden, direk not ve hatırlatma oluşturabilme,

.Pdf formatında dosya yükleme,

Hatırlatma ekranını renklendirme,

Her kullanıcının kendisine ait not oluşturabilmesi,

Daha Fazla Özellik.

CARİ, işletmelerin ticari ilişkileri olduğu diğer işletmeler ile ilgili borç/alacak takibatlarını bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür.

Bazı özellikleri;

Cari kart oluşturma ve güncelleme,

Borç ve alacak hareketleri oluşturma ve güncelleme,

Hesap ekstresi hazırlama ve yazdırma,

İsteğinize göre hesap ekstre şablonları tasarlama,

Hareket arama,

Tek ve toplu sms gönderme,

Günü geçen bakiyeleri inceleme ve bilgilendirme smsleri gönderme,

Daha Fazla Özellik.

BANKA, işletmelerin banka ile olan işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür.

Bazı özellikleri;

Banka hesapları oluşturma ve güncelleme,

Banka hareketlerini raporlama ve yazdırma,

Banka hesap bilgilerini sms olarak gönderme,

Daha Fazla Özellik.

KASA, farklı sektörlerde faaliyet gösteren her ölçekte firmanın kasa işlemlerini verimli bir şekilde bilgisayarda takip edebilmesi için tasarlanmış bir program modülüdür. Muhasebe modülü kullanmayan veya muhasebe işlemlerini dışarıya tutturan işletmelerin her türlü kasa giriş-çıkış işlemlerini takip etmelerini de sağlar.

Bazı özellikleri;

Sınırsız TL ve döviz cinsinden kasa oluşturma,

Giriş çıkış işlemlerini raporlama ve yazdırma,

Kasa bakiye bilgilerini öğrenme,

Kasa hareketlerini arama,

Ve Daha Fazla Özellik.

STOK, stok hareketlerinin ve mevcutlarının bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Sınırsız stok kart tanılama ve güncelleme,

Stok kartlara resim yükleme,

Stok giriş çıkış işlemlerinizi ve kalan bakiyeleri raporlama ve yazdırma,

İsteğe göre stok raporlama şablonu tasarlama,

Ve Daha Fazla Özellik.

ÇEK, müşterilerinizden,firmalardan alınan ve verilen çek işlemlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Çek giriş çıkış işlemleri,

Alınan verilen çekler için çeke ait dosya yükleme ,

Çekleri raporlama ve yazdırma,

Çek durumlarını değiştirme,

Bordro hazırlama ve yazdırma,

İsteğe göre bordro tasarlama,

Çek hareketlerini arama,

Verilen çekler için ödeme hatırlama sms gönderme,

Ve Daha Fazla Özellik.

SENET, müşterilerinizden,firmalardan alınan ve verilen senet işlemlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Müşterilerinizden bilgisayar çıktısı olarak senet alma,

Senetler için durum sms gönderilmesi,

Alınan senetler için logo ve isteğe göre senet şablonu tasarlama,

Verilen ve alınan senetler için raporlama ve yazdırma,

Verilen ve alınan senetler için bordro hazırlama ve yazdırma,

Müşterilerinizden aldığınız senetler için, günü geldiğinde müşteriye otomatik sms gönderme imkanı,

Her senet için otomatik numara verme,

Senet durumlarını toplu olarak güncelleme,

Ve Daha Fazla Özellik.

TEKLİF, ticari faaliyet yaptıklarınıza teklif verme ve alma işlemlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Sınırsız teklif oluşturma,güncelleme ve iptal etme,

İsteğe göre teklif şablonu tasarlama,

Teklifleri otomatik olarak fatura modülüne aktarma,

Teklifleri yazdırma,önizleme ve eposta ile gönderme,

Verilen ve alınan teklifleri listeleme ve isteğe göre filtreleme,

Ve Daha Fazla Özellik.

FATURA , işletmelerin faturalama işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda faturalar düzenlenir ve bu fatura hareketlerinden doğan sonuç raporları türetilir.

Fatura modülünden fiş düzenlendiği takdirde fişin özelliklerine göre Stok, Cari, Kasa , Banka , Senet ve Emanet modüllerine ait entegre fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu entegrasyon, faturanın kayıt edilmesi ile eş zamanlı olarak yapılmakta, sonradan entegre bağlantı yapılmasına gerek kalmamaktadır. Faturalar sisteme fatura modülü üzerinden işlenebileceği gibi Teklif modüllerine ait fişler üzerinden faturalandırma işlemi yapılarak otomatik olarak da oluşturulabilmektedir.

Fatura modülü içerisinde Efatura ve Earşiv fatura modülleride bulunmaktadır.Ek olarak sertifikalı tohumluk satışı yapan firmalar için sertifikalı tohumluk modülüde bulunmaktadır.

Bazı özellikleri;

Alış ve satış faturaları oluşturma ve güncelleme,

İsteğe göre fatura şablonu tasarlanmaktadır,

Faturaları tekli veya toplu olarak yazdırma imkanı,

Fatura hareketlerini listeleme ve yazdırma imkanı,

Fatura ekranından otomatik senet oluşturma ve yazdırma,

Barkodlu satış yapabilme,

Yapılan faturalandırmada ödeme işlemlerini girme,

Klavyeden kısayol tuşları ile kullanım kolaylığı,

Sertifikalı tohumluk faturalarınızı kolayca hazırlama ve yazdırma,

Faturalandırma işleminde stok bakiye bilgilerinin otomatik güncellenmesi,

Faturalandırma satırlar tablosunu isteğinize göre dizayn etme,

Fatura ekranından ajanda modülüne hatırlatma oluşturma ve güncelleme,

Faturalandırma işleminden sonra emanet modülüne ilgili fişin aktarımı yapılarak,ürün teslimlerini parça parça olarak yapabilme imkanı,

Ve Daha Fazla Özellik.

İRSALİYE, işletmelerin sevk irsaliye işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Gelen ve giden irsaliye oluşturma,güncelleme ve yazdırma,

İrsaliye fişlerini listeleme ve yazdırma,

İsteğe göre irsaliye şablonu tasarlama,

İrsaliye durumlarını faturalandırıldı ve beklemede olarak güncelleme,

Ve Daha Fazla Özellik.

MÜSTAHSİL , işletmelerin gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden veya üreticilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika
olarak kullanılmakta olan düzenlenen müstahsil makbuz işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Müstahsil modülü, cari,banka,stok ile entregredir.Cari,banka veya stok için ayrı ayrı fiş düzenlemesine gerek yoktur.

Bazı özellikleri;

Sade ve pratik bir arayüz,

Kısayol tuşları ile kolay kullanım,

Toplu ve tekli müstahsil makbuzu yazdırma,

İsteğe göre müstahsil makbuzu şablonu tasarlama,

Otomatik olarak carinin hesabına alacak olarak işlenmesi,

Otomatik olarak stok modülüne, ürün giriş olarak işlenmesi,

Müstahsil makbuz hareketlerini kolayca arama,

Müstahsil makbuzlarını listeleme ve yazdırma,

İcmal yazdırma ve isteğe göre icmal şablonu tasarlama,

Düzenlenecek müstahsil makbuzundaki Stobaj,borsa,bağkur-ssk,hizmet ve mera fonu kesinti oranlarını belirleme ve kesinti yapma,

Müstahsil makbuzu ekranından ödeme işlemlerini yapma ve yazdırma,

Ve Daha Fazla Özellik.

EMANET, işletmelerin düzenlemiş oldukları faturalardaki malzemenin parça parça teslim edilmesi gereken işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Sınırsız olarak emanete kayıt etme ve güncelleme,

İsteğe göre emanet çıkış fişi tasarlama imkanı,

Emanet çıkış fişini yazdırma,

Emanette bekleyen ürünleri listeleme ve yazdırma,

Satış faturası güncelleme işleminden sonra otomatik emanet bakiye bilgilerinin güncellenmesi,

Ve Daha Fazla Özellik.

KREDİ KARTI, işletmelerin bireysel veya kurumsal kredi kartı ile yaptıkları harcama işlemlerinin bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Sınırsız kredi kartı oluşturma ve güncelleme,

Kredi kartı ile yapılan harcamaları listeleme ve yazdırma,

Kredi kartı hesap özeti borçlarınızı takip etme,

Yapılan harcamaları cari hesaba işleme,

Kredi kartı borç ödemelerinin girişi ile hesap kesim ve son ödeme tarihlerini güncelleme,

Asıl kart ve asıl karta bağlı ek kartlar oluşturma,

Kredi kartı borç ve kullanılabilir limit bakiyelerini görüntüleme,

Ödeme günü gelen kredi kart borçlarınızın hatırlatılması,

Ve Daha Fazla Özellik.

BORÇ ALACAK , işletmelerin hesaba işlenmemiş, kredi borcu borcu,açık hesap işlemlerinin bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Sınırsız borç ve alacak hareketi oluşturma ve güncelleme,

İsteğe göre rapor şablon tasarımı,

Ödeme raporlama ile banka,senet,çek gibi modüllerden alınacak veriler ile rapor oluşturma ve yazdırma,

Ve Daha Fazla Özellik.

DOSYA EVRAK , işletmelerin ihtiyaç duyduğu belgeleri .pdf formatında programa yükleyerek belge arama işlemlerini kolaylaştıran bir program modülüdür. 

Bazı özellikleri;

Bilgisayar boş kapasitesine göre sınırsız dosya ve evrak yükleme,

Yüklenen evrakları yazdırma ve kolayca eposta adresine gönderme,

Gereksiz duyulan dosya ve evrakları silme,

Ve Daha Fazla Özellik.

LİSANSLI DEPO , lisanslı depoların mudi hesap,ürün giriş,çıkış,devir ve faturalandırma,muhasebe işlemlerini ve takibini en basit yoldan tamamlayan bir program modülüdür. 

* Not : Lisanslı depo modülü şu anda sadece LİSDEP web yazılımını kullanan lisanslı depolar içindir.

Bazı özellikleri;

Mudi bilgilerini programa çekme ve güncelleme imkanı,

Mudiye lisanslı depoya ürün teslimi ile ilgili detaylı hesap dökümü verme imkanı,

Lisanslı depoya teslim alınan ürün bilgilerini, programa Lisdep üzerinden çekme imkanı,

Lisdep üzerinden çekilen, ürün teslimleri listeleme imkanı,

Mudilerin ve firmaların lisanslı depodaki ürünlerinin miktarlarının kolayca görüntüleme imkanı,

Türib, üzerinden devir edilen/satılan elüsleri programa kolayca işleme,

Devir edilen/satılan elüs işlemlerini listeleme imkanı,

Lisanslı depodan çıkış işlemi yani elüs iptali işlemlerini programa işleme imkanı,

Çıkış (elüs iptali) yapılan işlemleri listeme ve raporlama imkanı,

Çıkış (elüs iptali) işleminde, Kdv tahsilat belgesi hazırlama,yazdırma ve raporlama imkanı,

Kdv tahsilat belgelerini listeleme ve raporlama imkanı,

Kdv tahsilat belgelerini listeleme ve raporlama imkanı,

Lisanslı depo fatura düzenleme işlemlerinde boşaltım faturası,yükleme faturası,devir depo kira faturası ve çıkış depo kira faturalarını kolayca formata uygun bir şekilde düzenlenme ve yazdırma imkanı,

Ürün bilgisi yani ISIN bilgisini,ücret tarifesini programa tanımlama imkanı,

Lisanslı depolar e-fatura ve e-arşiv mükellefi oldukları için tüm fatura işlemlerinin yapılması,

Ve Daha Fazla Özellik.